Argint coloidal ionic - Agnes Itara - Pure Life

Argint coloidal ionic - Agnes Itara - Pure Life
Minerale coloidale
Proprietăţile antimicrobiene ale argintului sunt cunoscute din vremuri imemoria­le. În Egiptul antic, rănile erau învelite în foiţă de argint. Soldaţii înghiţeau o monedă de ar­gint pentru a nu se îmbol­năvi. La curţile regilor şi îm­păraţilor erau faimoa­sele argintării, vase şi ta­câmuri din argint. Nu pen­tru că aurul ar fi fost prea costisitor pentru ei. Ci pentru că se ştia faptul că apa rămâne me­reu proaspătă în vasele de argint, iar "super­stiţia" că dacă mănânci din vase de argint nu te îmbolnăveşti a fost dove­dită în perioada ciumei, când nobilimea nu a fost atinsă de ciumă, datorită acestui obicei.

Odată cu descoperirea curentului elec­tric s-au făcut felurite teste asupra ţesutului viu, cu curent continuu, la ten­siuni joase, şi în aceste teste s-au folosit, pentru o precizie cât mai bună, electrozi din argint, argintul fiind cel mai bun conductor electric. Experimentul se rea­liza cu 120 ani în urmă, în Statele Unite ale Americii. Surpriza oamenilor de ştiinţă a fost de proporţii, descoperind că la tensiuni joase, electrozii de argint eliminau particule fine de argint cu proprietăţi bio active, antimicrobiene. În 1912, apare, astfel, primul document ştiinţific în care se vorbeşte despre pro­prietăţile mineralelor coloidale. Medi­cii au numit soluţia obţinută Collosol Argentum şi au scris numeroase studii medicale despre proprietăţile extraordi­nare ale noului compus medical. Astfel, până în 1938, argintul coloidal a fost folosit pe post de medicament ca antibiotic, imunoprotector, pi­cături în ochi (colir), cu rol dezinfectant, antimi­cro­bian.
Începând cu descoperirea antibioticelor de sinteză, cercetarea medicală s-a orientat asupra lor. De îndată ce chimiştii au descoperit sulfamidele, în 1940, capabile să concentreze substanţa activă din mucegaiul numit Penicillinum notatum, com­paniile farmaceutice, în goana lor pentru profit, au ridicat, după spusele lui Fleming (bacteriologul care a observat că stafilococii nu se dezvoltă în apropierea mucegaiului) fabrici gigantice, fără să se continue o cercetare amănunţită. Degeaba Fle­ming a ţinut conferinţe şi a făcut publice docu­mente care arată pericolul imunizării rapide a bac­teriilor la Penicilină. Chiar în discursul său la pri­mirea premiului Nobel, a spus că dacă X se tra­tează incomplet de o viroză, cu penicilină, şi Y ia virusul mutant, X poate fi responsabil de moartea lui Y, deoarece asupra lui Y antibioticul nu va avea niciun efect. Din cauza profiturilor uriaşe, maşina de făcut bani a fost de neoprit, soluţia fiind creşte­rea gradată a con­centraţiei, trecându-se de limita non-invazivă, şi manifestându-se tot mai des efecte secundare.
În anii 1970, omul de ştiinţă Robert O. Becker reia cercetările iniţiale cu privire la acţiunea cu­rentului electric asupra ţesutului viu, aplicând şi cercetările fai­mosului laureat al premiului No­bel Albert Szent-Györgyi, pe care îl admiră şi îl priveşte ca pe un mentor. Începe o adevărată cruciadă academică şi se sin­te­tizează modalităţi extraordinare de regenerare celulară. Una dintre descoperirile sale uluitoare este faptul că ionii de argint au pro­prietăţi nu doar bacteriostatice, ci şi de accelerare a proceselor de regenerare. În cartea sa, "The Body Electric" (Corpul electric), devenită faimoasă, sa­vantul american prezintă cu lux de amănunte în­trea­ga sa cercetare. Capitolul "The Silver Wand" (Ba­gheta de argint) este consa­crat ionilor de argint, demonstrând capacitatea acestora de a stimula organismul (la nivel de ADN) să pro­ducă un surplus de celule STEM, care au rol de re­generator celular al oricăror tipuri de celule, chiar şi neuronale. În plus, demon­strează faptul că în prezenţa ionilor de argint, numiţi de către savant Argint Po­zitiv, celulele canceroase se transformă în celule normale, sănătoase. Aceste cer­cetări au fost consemnate şi de Albert Györgyi, care a publicat chiar două cărţi pe această temă. Astfel, medicina alter­nativă şi chiar medici care deja au ajuns să cunoască efectele secundare ale me­dicamentelor de sinteză, se reorientează, gradat, spre uitata terapie cu argint co­loidal. În anii 1990, în America apar zeci de producători de soluţii coloidale. Din cauza unor producători care au profitat de faptul că particulele sunt invizibile şi care au comercializat cu totul altceva (cel mai adesea extract de sâmburi de grapefruit, datorită similarităţii gustului, practică obişnuită chiar şi în ziua de azi) sau din cauza unor produse de foarte proastă calitate, cu particule mari, care au fost reţinute de organism şi au condus la o boală non-invazivă, dar cu un neplăcut efect cosmetic (înalbăstrirea pielii), FDA, forul de reglementare a produselor farmaceutice şi parafarmaceutice din America, a sistat comercializarea argintului coloi­dal. După îndelungi petiţii şi insistenţe din partea clinicilor, FDA a readmis producţia argintului co­loi­dal, însă doar în anumite condiţii.

"Războiul" argintului
În zilele noastre, există două tipuri de argint coloidal pe piaţă, chiar şi pe piaţa româ­nească: argintul coloidal simplu, con­si­derat neutru, Ag(0), şi argintul coloidal ale cărui particule au sarcină electrică pozitivă şi este bo­gat în ioni de argint, res­pec­tiv, Ag+. Argintul coloidal ionic, cu particule încărcate cu sarcină electrică pozitivă, este realizat printr-o procedură medicală de mare fineţe, aparatura fiind extrem de costisitoare. Din cauza diferenţei de calitate dintre cele două tipuri de argint au apărut anumite dispute, atât în media online cât şi în reviste. Astfel, în iulie 2012, RICE University, forul la nivel mondial în cercetarea nanotehnologică, se autosesizează şi doreşte să arbitreze acest conflict, pentru a pune capăt odată pentru totdeauna dis­putei din piaţa celei mai comercializate nano­par­ticule, argintul coloidal. Scrisoarea emisă, fiind document ştiinţific de referinţă, stabileşte scorul: Ag(0) 1 - 13 Ag+. Adică particulele ionice sunt de peste treisprezece ori mai eficiente decât particu­lele coloidale clasice.
Descoperirile cu privire la acţiunile ionilor de argint asupra organismului viu abundă în lumea academică, pe forurile academice întâlnindu-se sute de astfel de studii. Cu toate acestea, presa scep­tică, aflată în mare parte în slujba corporaţiilor farmaceutice, susţine sus şi tare că nu există dovezi concludente, sfidând studiile realizate de mediile ştiinţifice. Orice doctor poate să testeze dacă ionii de argint au proprietăţi bacterostatice sau nu. Este foarte simplu, iar unii medici chiar au numit aceste teste argentograme, urmând acelaşi protocol ca şi în cazul antibiogramelor.

România - coroniţă de premiant
După această lungă, dar necesară, introducere în lumea ionilor de argint, putem să afirmăm cu mândrie că România este singurul producător euro­pean de particule nanometrice de argint încăr­cate cu sarcină electrică pozitivă în formă pură (şi nu în amestec chimic, cum ar fi citrat de argint sau nitrat de argint). Cel mai bun produs al firmei Agnes Itara, care îşi comercializează produsele sub brandul Pure Life (Viaţă pură), este produsul Argentum+(R) 77. Acesta este o soluţie de argint co­loidal ionic, cu cea mai mare concentraţie/densitate de particule nanometrice aflate în suspensie coloi­dală şi, totodată, cele mai mici particule de pe piaţa europeană. Tocmai de aceea, argintul coloidal io­nic din gama Argentum+(R) are autorizaţie de pro­ducţie pentru consum intern în Europa, fiind în­scris printre primele produse din viitoarea clasă de produse nano-food ce va apărea în întreaga Euro­pă. La nivel mondial, produsul se bucură de un real succes, fiind exportat momentan către China, Arabia Saudită şi Canada.

La ce ajută
 
Alzheimer, demenţă senilă
Argentum+(R) 77 acţionează într-un mod cu totul special asupra glandei pineale. Imediat, de la in­gerarea a 10-30 ml soluţie, se poate simţi lăuntric o activitate crescută în zona centrală a creierului, însoţită de o stare generală de bine. Argen­tum+(R) 77, prin puterea sa mult mărită de acţiu­ne, are rolul de a dizolva gradat cristalitele de calciu, fluor şi fosfor ce se formează odată cu vârsta în interiorul glandei pineale şi care îi diminuează con­siderabil funcţiile, fiind unul dintre factorii principali ai îmbătrânirii, eliminând, practic, riscul îmbol­năvirii de Alzheimer, demenţă etc. Vorbim aici şi de prelun­girea duratei de viaţă.

Energizare
Argentum+(R) 77 are un efect aparte de ener­gizare globală a întregii fiinţe şi diminuează stările de oboseală, apatie, melancolie. Este un bun tonic psihic cu efecte ce sunt resimţite perioade îndelun­gate de timp. Acest produs este ideal pentru toate categoriile de vârstă, în special pentru tineri şi adulţi. Pentru bebeluşi, intern, recomandăm doar produsele Argentum+ Lite ori Argentum+ Plus, în funcţie de simptomatologie.
Pentru uz intern, Argentum+(R) 77 poate fi ad­ministrat în două moduri:

1. Ca atare, nediluat, cu o linguriţă sau măsura din plastic sau sticlă.
2. Diluat în apă, ceai, lapte sau sucuri.

Doze şi mod de utilizare:
* 5 ml pe zi, o lingură, de preferat înainte de una dintre mese. Această cantitate este suficientă pentru întreţinerea gene­rală a sănătăţii, în special când au loc schimbări bruşte de temperatură şi, prin aceasta, sistemul imunitar poate fi afectat - primăvara, toamna şi în sezonul rece.
* 10 ml pe zi, administraţi în două prize, dimineaţa şi seara, de preferat înainte de mese. Această cantitate este utilizată cu succes în curele pentru potenţarea sistemului imunitar.
* 20 ml pe zi, în cazul afecţiunilor, la recomandarea medicului. Doza poate fi mă­rită şi adaptată în funcţie de necesitate.
* Doza de şoc: Atunci când sesizaţi primele simptome ce semnalează apa­riţia unei răceli sau a unei stări gri­pale, se reco­mandă folosirea unei do­ze de 60 ml pe zi, în mai multe prize, timp de două sau trei zile consecutiv, pentru a opri dezvoltarea agenţilor patogeni.

Atenţie! Este absolut necesar să se consume mi­nimum 2,5 l de apă pe zi, pentru o efi­ci­enţă mai mare în elimi­narea toxinelor. Altfel riscaţi supra­în­căr­carea organelor de excreţie cu toxinele şi bacteriile distruse, aspect ce poate afecta bu­na funcţionare a organismului. Dacă nu aţi urmat sfaturile noastre şi aţi ajuns în aceas­tă situa­ţie, nu trebuie să vă alarmaţi, consu­maţi ime­diat lichide şi opriţi consumul de argint co­loidal ionic, până când senzaţiile specifice supra-aglomerării cu toxine şi bacterii moar­te (senzaţii de rău, greaţă, mole­şeală) vor dispărea. Dacă aceste senzaţii de rău apar imediat de la admi­nistrarea soluţiei cu argint coloidal ionic 77ppm, aceasta se datorează unui grad ridicat de toxine în corp. Vă su­gerăm să vă revizuiţi dieta şi să optaţi cu fermitate pentru o pu­rificare globală (şi astfel veţi elimina multe poten­ţiale probleme de sănătate), să vă hidrataţi cores­punzător şi să consumaţi cel puţin trei luni 60% alimente crude şi 40% hrană gătită.
* apă de gură, pentru îngrijirea cavităţii bu­cale (clătire, gargară);
* în inhalaţii, cu ajutorul nebulizatorului;
* picături în ochi (soluţia este perfect pură - zero colonii bacteriene, conţine doar apă distilată, calitate farmaceutică, şi particule nanometrice de argint plus ioni de argint), nas, urechi;
* pulverizat pe arsuri sau plăgi (neutralizează bacteriile infecţioase într-un mod perfect non-in­vaziv, fără a afecta ţesutul viu, sensibil din acea zonă şi fără a distruge celulele stem responsabile de procesul de regenerare celulară. În plus, poten­ţează secreţia acestor celule accelerând, fără dureri, procesele de cicatrizare);
* în cosmetică şi îngrijirea tenului, ca tonic şi purificator profund al porilor pielii, împiedicând dezvoltarea stafilococilor, fiind astfel un excelent produs cosmetic anti-acnee;
* pulverizat ca odorizant (împotriva mirosu­ri­lor neplăcute generate de bacterii în zonele în care pielea nu respiră suficient, permiţându-se dez­voltarea lor);
* pentru îngrijirea îndelungată a părului (prin stimularea funcţiilor foliculilor, firul de păr rezistă perioade îndelungate, împiedicându-se uscarea sa, ceea ce conduce la despicarea vârfului firului de păr). Totodată, prezenţa ionilor de argint va con­duce la o normalizare a excreţiei glandelor sebacee (şi astfel foliculii nu se vor mai usca), a pielii în general şi a unghiilor;
* adăugat în apa de baie: 20 ml (purificator al pielii în general);
* băi de picioare şi băi de şezut: 10 ml (po­tenţează efectele);
* pentru întreţinerea igienei zonei intime şi adăugat în clisme: 5-10 ml;
* aplicat topic după ras ajută la regenerarea tenului agresat de lama de ras, diminuând riscul apariţiei iritaţiilor şi chiar infecţiilor în zona porilor lezaţi;
* în comprese sau cataplasme pentru o mai bună absorbţie în ţesuturi a substanţelor active din amestecul respectiv;
* topicîn cazul înţepăturilor de insecte, apli­carea imediată ajutând la neutralizarea enzimelor cu pH acid specifice insec­telor, care pot conduce la inflamaţii şi dureri nedorite;
* pulverizat pe toată suprafaţa afectată în cazul arsurilor solare, în paralel cu consumul in­tern (do­za şoc), în cazul apariţiilor insola­ţiilor. Pen­tru prevenţie este recomandată pul­verizarea din 20 în 20 de minute în timpul băilor de soare pentru a diminua efectele secundare ale radiaţiilor la nivelul pielii. Desigur, este necesară precauţie şi evitarea orelor de vârf cu acţiune puternică a raze­lor UV. Combinarea soluţiei de argint coloidal ionic Argentum+(R) 77 cu crema folosită pen­tru o bronzare uniformă sau ule­iuri naturale (de măsline, de cocos) sau aplicat pe piele înaintea folo­sirii untului de cacao este o re­ţetă sigură pentru un ten sănătos şi efecte adverse diminuate în cazul helioterapiei sau băilor de soare;
Indicaţiile produsului Argentum+(R) (o listă im­presionantă cu peste 200 afecţiuni) sunt accesibile pe site-ul online al firmei: argintcoloidal-ionic.ro.
Efecte secundare ale utilizării produsului Ar­gen­tum+(R) 77 nu există. Acest produs nu este toxic sau alerge­nic, nu afectează ficatul, rinichii sau alte organe ale corpului. Pericolul acumulării particu­lelor de argint în organism nu există. Având di­mensiuni nanometrice, acestea se elimină în mod natural în trei zile, conform studiului realizat timp de şase luni de Acad. dr. Altman. Nu creează fenomene de dependenţă sau obişnuinţă, fiind posibilă admi­nistrarea de lungă durată. Ionii de argint (Ag+) nu interacţionează cu niciun alt medicament sau re­me­diu şi nici nu generează reacţii invazive cu sub­stanţele naturale din orga­nism.
Argentum+(R) este marcă înregistrată Agnes Itara SRL. Produsele din gama Argentum+(R) sunt notifi­cate la Institutul de Bioresurse Alimentare şi Mi­nis­terul Sănătăţii, pentru uz intern şi cos­metic, cu seriile: AA/3873/2010, AA/3874/2010, AA/3875/ 2010, AA/3634/2010, 60607/2011, 60608/2011. Totodată Argentum+(R) a căpătat o serie europeană unică pentru clasa de nano­material, clasă ce este folosită de tot mai multe produse cosmetice care au soluţia noastră ca in­gredient activ.
Deşi în media se vehiculează ideea că cer­ceta­rea a scăzut în România, putem afirma că Agnes Itara SRL este implicată într-un program de cerce­tare cu fonduri europene, împreună cu institutul de stat ICCF Bucureşti, program econo­mic de com­pe­titivitate cu scopul de a susţine apa­riţia unor ma­terii prime noi şi produse cu un po­tenţial ridicat de creştere a economiei româneşti.
Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dis­po­ziţie la tel.: 0770/33.07.77, 0742/132394

CIPRIAN FODOR

Co-fondator, director executiv Agnes Itara SRL

Argentum+® Lite 5ppm 
Pentru uz intern Argentum+® Lite poate fi administrat in doua moduri:
 1. ca atare, nediluat, cu o linguriţă sau măsură din plastic.
 2. diluat in ceai, lapte, sucuri şi supe (temperatura acestora trebuie să fie sub 40­­°C pentru a nu altera proprietăţile produsului).
Dozele zilnice recomandate:
 • Copii sub 12 ani: doza este de 15ml pe zi, administrată în trei prize a câte 5ml, dimineaţa la prânz şi seara, de preferat înainte de mese. Copiilor până la 4 ani li se poate administra diluat în ceai, lapte, sucuri sau supe calde (sub 40°C).
 • Copii şi adolescenţi (cu vârsta între 12 şi 18 ani): doza este de 30ml pe zi, administrată în trei prize, dimineaţa la pranz şi seara, de preferat înainte de mese.
 • Convalescenţi: doza este de 40ml pe zi, administrată în patru prize, dimineaţa, la prânz, înainte de ceaiul de la ora 17.00 şi înainte de masa de seară.
 • Persoane în vârstă (peste 65 de ani): doza este de 30ml pe zi, administrată în trei prize, dimineaţa la prânz şi seara, de preferat înainte de mese.
Pentru un efect sporit, se păstrează doza recomandată timp de 1-3 minute în cavitatea bucală.
Argentum+® Lite poate fi folosit şi în următoarele moduri:
 • apa de gură;
 • gargară;
 • inhalaţii;
 • picături în ochi, nas, urechi;
 • pulverizat pe arsuri sau plăgi;
 • în cosmetica de îngrijire a feţei, ca tonic şi purificator al porilor pielii;
 • pulverizat ca odorizant (pentru mirosurile neplăcute);
 • adăugat în apa de baie: 50ml/apa din cada plină pe jumatate (purificator al porilor pielii);
 • băi de picioare şi băi de şezut: 20ml (le potenţează efectele);
 • adăugat în apa de băut. Reţeta ideala pentru toată familia: 30ml/2l apă de izvor.
Indicaţii: amenoree, amenoree psihică, amnezie, andropauză, anemie, anexită, anemie megaloblastică, angină pectorală, angoasă, anorexie, anorexie psihică, anxietate, apendicită cronică, arsuri, arteroscleroză, artralgii, artrită, artroză, astenie fizică, astenie musculară, astenie psihică, atonie musculară, atripsie, atrofie musculară, boala fânului, boli infecţioase, bronşită, cataractă, cefalee, cistită, colagenoze, colici intestinale, comoţie cerebrală (preventiv), confuzie mintală, constipaţie, convalescenţă, coxartroză, crampe musculare, decalcifiere osoasă, demineralizare, depresie, dermită, eczemă, emfizem pulmonar, enterită, eripizel, escare, faringo-amigdalită, febră, furuncul, gripă, gută, guturai, herpes, hipertensiune arterială, hipotonie musculară, hepatită cronică, infarct miocardic (preventiv), infarct pulmonar (preventiv), infecţie cu escherichia coli (e. coli), infecţie urinară, infecţii bacteriene cronice, inflamaţii, insolaţii, insomnie, insuficienţa activităţii glandelor suprarenale, insuficienţă cardiacă cronică, insuficienţă renală cronică, intervenţii chirurgicale (pre- şi postoperator), ipohondrie, iritabilitate psihică, keratită, labilitate psiho-emoţională, laringită, leucocitoză, leucopenie, leucoree, litiază biliară, lumbago de cauză artritică, mastită, menopauză, mialgii, micoză cutanată, miocardită, mononucleoză infecţioasă, neurastenie, oreion, orjelet, orhită, panică, pareză, pericardită, pesimism, pioree alveolo-dentară, plăgi (cicatrizare dificilă), pneumonie virală, polineuropatii, psoriazis, rahitism, ramolisment cerebral, retard psihic, reumatism articular, rinofaringită, rinoree apoasă, rinoree purulentă, rubeolă, rujeolă, scădere în greutate, scăderea imunităţii, scăderea memoriei (faza de prenescenţă), schizofrenie, scleroză multiplă, senescenţă, sindrom Down, sinuzită cronică, spasmofilie, spondilită ankilopoietică, stafilococie cutanată, sterilitate, stomatită, stres, susceptibilitate, tetanie, traheită, tulburări ale reflexelor (diminuare), tulburări de atenţie, tulburări de digestie şi de absorbţie, tuse, ulcer gastric şi duodenal, unghii deformate, uretrită, vaginită, varice, veruci, viroze, zona zoster.
Efectele secundare ale utilizarii Argentum+® Lite nu există. Acest produs nu este toxic sau alergenic, nu afectează ficatul, rinichii sau alte organe ale corpului. Pericolul acumulării particulelor de argint în organism nu există. Având dimensiuni nanometrice, acestea se elimină în mod natural în trei zile. Nu creează fenomene de dependenţă sau obisnuinţă, fiind posibilă administrarea de lungă durată. Ionii de argint (Ag+) nu interacţionează cu niciun medicament sau remediu.
Argentum+® Lite este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă variată şi echilibrată.
Condiţii de păstrare: A se păstra la temperatura camerei, ferit de razele soarelui. Nu se păstrează în frigider. A se feri de obiecte magnetice şi de surse de radiaţii GSM, deoarece produsul conţine ioni de argint cu sarcină electrică pozitivă, care pot precipita.

Argentum+® Forte 25ppm:
Pentru uz intern Argentum+® Forte 25ppm poate fi administrat în două moduri:
 • ca atare, nediluat, cu o linguriţă sau măsură din plastic sau sticlă.
 • diluat în apă, ceai, lapte sau sucuri.
Pentru un efect sporit, se păstrează doza recomandată timp de 1-3 minute în cavitatea bucală.
Acţiuni: imunomodulator, antiviral, antibacterian, antifungic, antiinflamator.
Doze şi mod de utilizare:
 • 10ml pe zi, administraţi în două prize a câte 5ml (o lingură), dimineaţa şi seara, de preferat înainte de mese. Această cantitate este suficientă pentru intreţinerea generală a sănătăţii în special primăvara, toamna şi în sezonul rece.
 • 20ml pe zi, administraţi în două prize, dimineaţa şi seara, de preferat înainte de mese. Această cantitate este utilizată cu succes pentru potenţarea sistemului imunitar.
 • Peste 20ml pe zi. La recomandarea medicului doza poate fi mărită şi adaptata în funcţie de reacţia organismului. Atenţie! Este absolut necesar să se consume minimum 2,5l de apă pe zi pentru o eficienţă mai mare în eliminarea toxinelor.
 • Doza de şoc: Atunci când sesizaţi primele simptome ce semnalează apariţia unei răceli sau a unei stări gripale, se recomandă folosirea unei doze de 70ml pe zi, în mai multe prize, timp de două sau trei zile consecutiv, pentru a opri dezvoltarea agenţilor patogeni. Este absolut necesar să se consume minimum 2,5l de apă pe zi pentru o eficienţă mai mare în eliminarea toxinelor.
Indicaţii: amenoree, amenoree psihică, amnezie, andropauză, anemie, anexită, anemie megaloblastică, angină pectorală, angoasă, anorexie, anorexie psihică, anxietate, apendicită cronică, arsuri, arteroscleroză, artralgii, artrită, artroză, astenie fizică, astenie musculară, astenie psihică, atonie musculară, atripsie, atrofie musculară, boala fânului, boli infecţioase, bronşită, cataractă, cefalee, cistită, colagenoze, colici intestinale, comoţie cerebrală (preventiv), confuzie mintală, constipaţie, convalescenţă, coxartroză, crampe musculare, decalcifiere osoasă, demineralizare, depresie, dermită, eczemă, emfizem pulmonar, enterită, eripizel, escare, faringo-amigdalită, febră, furuncul, gripă, gută, guturai, herpes, hipertensiune arterială, hipotonie musculară, hepatită cronică, infarct miocardic (preventiv), infarct pulmonar (preventiv), infecţie cu escherichia coli (e. coli), infecţie urinară, infecţii bacteriene cronice, inflamaţii, insolaţii, insomnie, insuficienţa activităţii glandelor suprarenale, insuficienţă cardiacă cronică, insuficienţă renală cronică, intervenţii chirurgicale (pre- şi postoperator), ipohondrie, iritabilitate psihică, keratită, labilitate psiho-emoţională, laringită, leucocitoză, leucopenie, leucoree, litiază biliară, lumbago de cauză artritică, mastită, menopauză, mialgii, micoză cutanată, miocardită, mononucleoză infecţioasă, neurastenie, oreion, orjelet, orhită, panică, pareză, pericardită, pesimism, pioree alveolo-dentară, plăgi (cicatrizare dificilă), pneumonie virală, polineuropatii, psoriazis, rahitism, ramolisment cerebral, retard psihic, reumatism articular, rinofaringită, rinoree apoasă, rinoree purulentă, rubeolă, rujeolă, scădere în greutate, scăderea imunităţii, scăderea memoriei (faza de prenescenţă), schizofrenie, scleroză multiplă, senescenţă, sindrom Down, sinuzită cronică, spasmofilie, spondilită ankilopoietică, stafilococie cutanată, sterilitate, stomatită, stres, susceptibilitate, tetanie, traheită, tulburări ale reflexelor (diminuare), tulburări de atenţie, tulburări de digestie şi de absorbţie, tuse, ulcer gastric şi duodenal, unghii deformate, uretrită, vaginită, varice, veruci, viroze, zona zoster.
Argentum+® Forte poate fi folosit şi în următoarele moduri:
 • apă de gură, pentru îngrijirea cavităţii bucale (gargară);
 • inhalaţii cu ajutorul unui nebulizator;
 • picături în ochi, nas, urechi;
 • pulverizat pe arsuri sau plăgi (accelerează procesele de cicatrizare);
 • în cosmetica de îngrijire a feţei şi a decolteului, ca tonic şi purificator al porilor pielii;
 • pulverizat ca odorizant (pentru mirosurile neplăcute);
 • pentru îngrijirea părului, a pielii şi a unghiilor;
 • adăugat în apa de baie: 30ml/apa din cada plină pe jumătate (purificator al porilor pielii);
 • băi de picioare şi băi de şezut: 10ml (le potenţează efectele);
 • pentru întreţinerea igienei zonei intime. În spălături vaginale se foloşeste o cantitate de 10ml Argentum+® Forte. Se recomandă păstrarea soluţiei în zona respectivă 5-10 minute pentru o absorbţie cât mai bună.
 • clisme: se adaugă 10ml în soluţiile special pregătite;
 • pulverizat după ras – previne apariţia iritaţiilor şi infecţiei pielii;
 • în comprese sau cataplasme pentru o mai bună penetrare în ţesuturi a principiilor active;
 • pulverizat pe faţă, ochi, tâmple, ceafă, în stările de oboseală datorate lucrului prelungit în faţa calculatorului;
 • pulverizat local în cazul înţepăturilor de insecte;
 • pulverizat pe toată suprafaţa afectată în cazul arsurilor solare, în paralel cu consumul intern (doza şoc);
 • păstrarea unui pansament îmbibat cu soluţie pe zonele afectate de micoze, psoriazis, escare sau zona zoster;
 • pulverizare pe întreaga suprafaţă a corpului în caz de febră, în paralel cu consumul intern (doz şoc);
 • comprese pe gât, ceafă şi frunte în caz de migrene, infecţii în zona gâtului sau dureri de cap datorate sensibilităţii la curent sau expunerii prelungite la frig, în paralel cu consumul intern (doza şoc).
Efectele secundare ale utilizării Argentum+® Forte nu există. Acest produs nu este toxic sau alergenic, nu afectează ficatul, rinichii sau alte organe ale corpului. Pericolul acumulării particulelor de argint în organism nu există. Având dimensiuni nanometrice, acestea se elimină în mod natural în trei zile. Nu creează fenomene de dependenţă sau obişnuinţă, fiind posibilă administrarea de lungă durată. Ionii de argint (Ag+) nu interacţionează cu niciun medicament sau remediu.
Argentum+® Forte este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă variată şi echilibrată.
Condiţii de păstrare: A se păstra la temperatura camerei, ferit de razele soarelui. Nu se păstrează în frigider. A se feri de obiecte magnetice şi de surse de radiaţii GSM, deoarece produsul conţine ioni de argint cu sarcină electrică pozitivă, care pot precipita.

Argentum+®30 Super Concentrat
Doze şi mod de utilizare:
 • 10ml pe zi, administraţi în două prize a câte 5ml (o lingură), dimineaţa şi seara, de preferat înainte de mese. Această cantitate este suficientă pentru întreţinerea generală a sănătăţii în special primavara, toamna şi în sezonul rece.
 • 20ml pe zi, administraţi în două prize, dimineaţa şi seara, de preferat înainte de mese. Această cantitate este utilizată cu succes pentru potenţarea sistemului imunitar.
 • Peste 20ml pe zi. La recomandarea medicului doza poate fi mărită şi adaptată în funcţie de reacţia organismului. Atenţie! Este absolut necesar să se consume minimum 2,5l de apă pe zi pentru o eficienţă mai mare în eliminarea toxinelor.
Acest produs este ideal pentru toate categoriile de vârstă, cu predilecţie în afecţiuni ORL. Administrat în cazul apariţiei simptomelor răcelii sau gripei, afecţiunile nu vor evolua. Cicatrizarea rapidă a plăgilor şi arsurilor este un argument care situează acest produs în topul celor cu acţiune imediată. Argentum+®30 Super Concentrat este un excelent conservant alimentar.


Consultați medicul înainte de a lua orice decizie în materie de sănătate. Acest site nu ține loc de diagnostic, tratament pentru vreo boală, infirmitate sau stare fizică. Orice formă de auto-tratament sau program alternativ de sănătate trebuie să implice acceptarea unui anume nivel de risc de către persoana în cauză, iar cine nu dorește, nu e cazul să o facă. Persoanele care au nevoie de îngrijiri medicale trebuie să le obțină de la un medic.
Punctele de vedere formulate, sugestiile şi trimiterile pe care le conţine acest site se întemeiază pe experienţa mea şi sunt destinate în exclusivitate studiului şi cercetării individuale. Remediile, dietele și celelalte informații prezente pe acest site se referă la sănătate şi la vitalitate, nu la boală. Sunt tehnician nutriționist, nu medic. Dacă doriţi să aplicaţi informaţiile cuprinse în acest site pe propria persoană, nu imi asum răspunderea pentru hotărârile pe care le veţi lua, pentru acţiunile pe care le veţi întreprinde sau pentru consecinţele care decurg din acestea. Asumaţi-vă răspunderea pentru propria persoană. Veţi fi mult mai fericiţi. Autoeducaţi-vă. Pentru binele și sănătatea noastră, trebuie să știm că degeaba tratăm simptomele bolilor, ci trebuie căutată și eliminată cauza. Nimeni pe lumea asta nu ne cunoaște corpul și sentimentele mai bine decât noi înșine, iar vindecarea pornește din interior, nu din exterior.
Oana Buciuman - tehnician nutriționist

Suport clienti 8-16, LUNI-VINERI

0770378465 comenzi@verdeata.com

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!